Frågor

konstiga värden i kombination med förhöjt LD

Hej har en fråga i vilken riktning ni tänker om detta?

pat har symtom på hyperthyreos, hög puls, oro, viktnedgång (som nu åter börjat vända uppåt), trötthet, krypningar i benen, svullen utanpå halsen, öm på halsen, hes, haft smärta tidigare men inte nu, har varit hos öron/näsa/hals och OK därifrån

Dessa symtom upptäckte hen första gången i början av april på en resa utomlands

Hade för någon vecka sedan temp från och till, dock inte nu
har haft hudutslag och klåda på benen till och från under några år, dock inte nu,
utredd och diagnostiserad med ett lipom under muskeln på ena sidan av bröstkorgen som sitter kvar, inte växt på 6 månader. (fick snabb MR – sarkomspåret), ingen biopsi togs

P—Laktatdehydrogenas (LD)
Resultat: 5.4 µkat/L *

P—TSH
Resultat: <0.01 mIU/L *

P—T4, fritt
Resultat: 20.9 pmol/L *

P—Albumin
Resultat: 31 g/L *

B—Trombocyter
Resultat: 505 * 10^9/L *

B—Leukocyter
Resultat: 11.4 * 10^9/L *

B—Hemoglobin (Hb)
Resultat: 128 g/L *

SR 30

övriga prover NORMALA

P—ALAT
P—Kreatinin (enz)
P—Natrium
P—Pankreasamylas
P—T3, fritt
P—TPO-ak
B—Erytrocyter
B—EVF
B—MCV
Erc(B)—RDW-CV
P—Alkaliskt fosfatas(ALP)
P—ASAT
P—Bilirubin
P—Calcium
Pt-eGFR (Krea), relativ
P—GT
P—Kalium

Tacksam för svar

Svar

Hej och tack för din fråga!

Vi kan tyvärr inte spekulera eller tolka hens symtom eller blodprovssvar. Det kan endast hens läkare göra i samråd med hen.

Med vänlig hälsning