Frågor

Knölar på skallbenet

Hej!
Under det senaste halvåret har skallbenet känts knöligare. Det verkar inte vara några mjuka lymfkörtlar som svullnat upp utan det är hårda upphöjningar som inte ömmar. Särskilt tydligt är det strax bakom öronen.

Knölarna sitter ganska symetriskt på båda sidor av huvudet.
Har också ofta svettningar som kommer någon gång i timmen, men det kan ha samband övergångsbesvär.

Ska jag gå vidare till vårdcentralen och vilken typ av prover ska jag i så fall be om?

Svar

Vi brukar rekommendera att låta undersöka knölar som uppstår där de inte tidigare funnits. Vilka prover som ska tas får läkaren bedöma. Kontakta din vårdcentral – husläkare.