Frågor

Incidentellt upptäckande i mina lungor

Hej. Det står så här att man har upptäckt något i mina lungor.
I Den vänstra lungan posterobasalt stod det att det upptäcktes en lymfkörtel som var 7 x 5mm / 0,7 x 0,5 cm, både och stod det så.

I höger lunga posterobasalt finns 2 stycken nodulära förtätningar mätandes max 4 mm respektive 3 mm.

Vad innebär allt detta? Vad är nodulära förtätningar för något ? Vad upptäckte man ?

Svar

Hej!

Det är ett vanligt fynd som oftast inte har allvarlig orsak. Det betyder att det finns några förtätningar i lungan. Förtätningarna kan t ex vara ärr efter gamla utläkta infektioner.

Hoppas att detta är svar på din fråga. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen!

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen