Frågor

Immunterapi och målinriktad behandling mot lungcaner

Hej!

Kan man behandla en avancerad lungcancer som återkommit efter operation och då cytostatikabehandling men immunterapi eller målinriktad behandling. Det är en icke-småcellig adenocarcinom som opererats bort + behandlats med cytostatika och nu återkommit i den andra lungan.

Svar

Hej.

Ja, man kan behandla med immunterapi eller målriktad behandling vid återfall av icke småcellig lungcancer. Vid både immunoterapi och andra målinriktade terapier behöver man ha vissa uttryck på tumörcellernas yta för att behandlingen skall vara verksam, har man det så är dessa former av behandling aktuellt.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen