Frågor

Hormonell behandling vid bröstcancer in situ

Hej,
Har det blivit vanligare de senaste åren med hormonell behandling vid bröstcancer in situ?
När jag för 5 år sedan behandlades för detta med operation och strålning ansågs det vara tillräckligt trots att nästan 100 % av cellerna var östrogen- och pregesteronberoende.
Ställde fråga om detta upprepade gånger till flera läkare, även ”second opinion” men det ansågs inte vara nödvändigt då.
Är jag i så fall underbehandlad jämfört med bahandlingsplan i dag?
Varför är det längre mellanrum mellan mammografiundersökningar för äldre kvinnor?
(risken ökar ju med åren?)

Svar

Bröstcancer in situ behandlas inte alltid med antihormell behandling. Här på Radiumhemmet behandlar vi med Tamoxifen om tumörområdet är 5 cm stort eller större, klassificeras som DCIS grad III eller grad II med nekros och cellerna är hormonkänsliga.
Vad gäller mammografiscreening så sker det vartannat tills det kvinnan fyllt 74 år. Det glesas alltså inte ut.