Frågor

Hög intra-tumör heterogenitet

Hej!
Hur vet man om en tumör har hög intra-tumör heterogenitet? Har förstått att prognosen är sämre då.
Jag har nyligen behandlats för en duktal ca, 16 mm, 4 friska SN, ingen kärlinväxt, grad 1, panel 100/90/her2 neg/ Ki67 38%. .

Bedömdes som en luminal A tumör utifrån att det var en grad 1 trots det förhöjda Ki-67 värdet och att den var kraftigt receptorpositiv med östrogen
100 %, Progesteron 90 %.
Ätit Tamoxifen sedan 13/2 och har fått strålbehandling 2,67 Gy x 15 mot vänster bröst som avslutats idag. Tolererar Tamoxifen väl. Står i journalen att man eventuellt kan överväga att förlänga till 10 år om jag tolererar det väl efter 5 års behandling.

Ska jag se min tumör som lågrisk med god prognos?
Svårt att släppa rädslan för återfall.

Mvh Victoria

Svar

Hej!

Prognosen för just dig kan enbart din läkare uttala sig om. Generellt kan man säga att du har flera faktorer som talar för en god prognos. Har din läkare sagt att du har en god prognos ska du lita på det. Oro för återfall ingår alltid efter att man har behandlats för en cancersjukdom. Det är normalt och det brukar bli lättare vart efter att tiden går. Oftast tar det längre tid än vad man tror. Just att våga lita på livet igen. Det kan vara hjälpsamt att sätta ord på sin oro. Du är alltid välkommen att ringa till oss på telefonnummer  08-123 138 00. Du kan även söka psykosocialt stöd på det sjukhus du har behandlats på. Tala med din kontaktsjuksköterska om det.

Hoppas att detta svar kommer till din hjälp.

Med vänlig hälsning

Cancerrrådgivningen