Frågor

Gleason score över tiden

Är den Gleason score, tex 4 + 3 = 7, som cancertumören har bedömts till konstant över tiden (om cancern ej behandlas)? Eller försämras Gleason score för tumören över tiden och utvecklas vidare till 4 + 4 = 8, 4 + 5 = 9 osv? Finns det cancer som har hägsta Gleason, 5 + 5 = 10? Jag har bara hört om Gleason 6, 7, 8 och 9 men aldrig 10 (eller under 6).

Svar

Det finns Gleason 10.
Gleason kan försämras över tid men har ingen betydelse för hur man behandlar. Det är andra faktorer som styr det.