Frågor

Från basiliom till malignt melanom

Kan malignt melanom utvecklas i ett borttaget basiliom? Har uppstått liten vit knuta i det borttagna basiliomet. Opererades för 4 veckor sedan. Sitter på hakan.

Svar

Basaliom är en hudsjukdom som kan komma tillbaka på samma plats. Basaliom och malignt melanom är två olika sjukdomar. Ett basaliom kan inte utvecklas till malignt melanom men teoretiskt sätt skulle det kunna växa ett malingt melanom på samma plats alt. att det första märket ej var ett basaliom utan ett malignt melanom från början.