Frågor

Förtydligande om hudcancer

1) Vad menas egentligen med att man bränt sig i ungdomen (0-18år)? Hur många (ca) gånger handlar det om egentligen för att anses vara förhöjd risk?

2) Om man bränt sig i barndom/ungdom, betyder det ökad risk för basiliom/skivepetilcancer eller ökad risk för malignt melanom? Eller är det samma sak?

3) Jag har många leverfläckar (ca 80-100). Jag vet att jag ska skydda mig i solen och gör det noga men att jag har många, betyder de att de löper större risk att spontant bli maligna trots avsaknad av solande? Eller är det en ökad risk med många leverfläckar i kombination med solande?

4) En läkare sa en gång att malignt melanom oftast kommer som en ny leverfläck, sällan i gamla. Stämmer det?

Svar

Hej,

UV strålar tränger in i huden på olika djup och vistas man för länge i solen kan strålarna ge bestående skador i arvsmassan och i vävnad på huden. I ”bästa” fall leder det bara till ålderstecken och rynkor. I värsta fall leder det till permanenta skador på huden och så småningom hudcancer. Hur många gånger man ska ha bränt sig, går inte att svara på. Flera faktorer spelar roll bl.a. vilken hudtyp man har och hur känslig man är för solen.

För varje gång vi solar skadas huden ytterligare varför man ofta pratar i termer av ”ungdomen”. Barns hud, som inte tidigare utsatts för UV strålning, är känsligare än då man med åldern solat fler gånger.

Basaliom (basalcellscancer) beror oftast på att man varit mycket i solen, sprider sig sällan och är den vanligaste formen av hudcancer. Skivepitelcancer beror också oftast på att du varit mycket i solen, utan att du behöver ha bränt dig. Malignt melanom är en allvarligare form av hudcancer som även den beror på att du bränt dig flera gånger i solen, den är minst vanlig.

Om man har många leverfläckar bör man har kontroll på dem, storlek, färg och om de ändrar utseende eller börjar klia och blöda. Ofta kommer ett malignt melanom som en ny leverfläck som ”sticker ut” men kan också uppstå i gamla som börjar växa och förändra sig.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen