Frågor

Förhöjt LD

Hej
Tar blodprover regelbundet pga diverse mediciner och det är inte alltid man får svar eller har möjlighet att ställa frågor. Många gånger ryks det lite lätt på axlarna och man får svaret att det är många faktorer som spelar in att vissa värden är högre men ändå klassas som ok.
Däremot har det inte funnits med P-LD så länge utan endast de senaste 5 gångerna.
Tar regelbundet prov varannan vecka så det går ju att se skillnader.
Det är livsfarligt att söka på nätet själv och jag är inte sugen på att få en ny axelrykning så frågar här istället.

Mitt P-LD är förhöjt och utanför referensvallen.
2022-10-14: 3,5
2022-10-28: 3,7
2022-11-11: 3,6
2022-11-25: 3,6
2022-12-19: 4,5

Vad för fråga kan jag ställa till sjukvården och bör jag ens bry mig om det?

Mvh
Tommie

Svar

Hej!

LD är ett ospecifikt värde som kan vara förhöjt vid vävnadsskada. Tex muskelskada vid hjärtinfarkt, leverskada, skelettmuskelskada.
Du ska fråga din läkare varför man har tagit ett LD på dig och vad det betyder att ditt värde har ökat något.
Det troliga är att det inte betyder något eftersom läkare bedömde det så.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen