Frågor

Förhöjt LD

Hej, jag har tagit 3 LD blodprover, i juli 3,8, i augusti 3,5 och idag 3,6, vad kan man misstänka?

Svar

Hej!

 

LD är ett ospecifikt värde som kan vara förhöjt vid vävnadsskada. Tex vid sjukdomar i lever, njurar och muskler. Det kan också vara förhöjt vid vissa maligna sjukdomar.
Fråga din läkare vad det innebär för dig.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen