Frågor

Förhöjd LD 6

74 år. Ska jag vara orolig för detta värde? P-NTproBNP 311 eGFR 59 Homocystein 15,6 övriga blodprover inom referens område. Det är LD värde som oroar mig som är 6.

Svar

Hej!

LD är ett ospecifikt värde som kan vara förhöjt vid vävnadsskada. T ex vid hjärtinfarkt, vid m leverskada eller skador av skelettmuskler.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen