Frågor

Enkel hyperplastisk degenererande endometrium

Jag har 2 gånger tagit prov på livmodern och fått svaret enkel hyperplastisk, Min livmodershinna var4,8 och på nått ställe 5,2. Och då sätts man in på provera i 6 månader, sen nytt besök. Vad betyder detta. Måste man ta provera finns det inget annat. Gynekologen är inte så bra på att förklara. Hon skickade ut ett brev om detta. Jag är en mycket ängslig människa.

Svar

Hej

Förtjockad slemhinna i livmodern är vanligt och det är bra att kontrollera regelbundet. Be gynekologen förklara föreslagen behandling igen, det ligger utanför vårt kunskapsområde.

 

Vänliga hälsningar

Cancerrådgivningen