Frågor

deltagande i forskning

Jag har nu fått diagnosen lungcancer som även spritt sig till levern. Har nu besökt lungavd. huddinge sjukhus där jag skall påbörja cellbehandling nästa vecka. Vet att det pågår en foskning som visat sig positiv (cancergalan). Jag frågade läkaren jag träffade om jag kunde få deltaga i denna, men han visste inte vad jag pratade om utan föreslog cellgifter för mig. Hur kan jag komma i kontakt med detta forskningsteam för att ev. få deltaga?

Svar

Hej! Årets cancerforskare Thomas Helleday presenterades på cancergalan, det är kanske hans forskning du syftade på? Hans team finns på Karolinska institutet i Solna. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig hit igen.