Frågor

Cytostatikabehandling av prostatacancer

Varför ges cytostatikabehandling först sent i sjukdomsförloppet när hormonbehandling inte längre hjälper (och då bara som lindrande behandling)? Varför är inte cytostatikabehandling lika effektiv som behandling av metastaser från prostatacancer som den kan vara för vissa andra cancerformer där cellgifter ibland kan vara botande?

Svar

Cancer är inte en och samma sjukdom. Vissa cancersjukdomar kan man bota med cellgifter men tyvärr är det inte så vid prostatacancer. Hormonbehandling är mer effektivt än cellgifter och därför väljer man det i första hand.
Hoppas att detta är svar på din fråga. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.