Frågor

Cellförändrigar grad 3

Jag har en närstående som nyligen fått besked om att hon har grad 3, i somras i juni fick hon svar på att hon fått grad 2, men att den antagligen kommer att läkas ut av sig själv. sedan fick hon kallelse i september för att göra en ny provtagning i oktober och sen den 12 november fick hon svar att det är grad 3. Jag undrar om man inte ska göra en skrapning eller operation vid grad 2. Nu ska hon göra en operation sk konisering den 27 november. En mycket orolig mamma

Svar

Måttliga till svåra cellförändringar följer man upp, om de kvarstår gör man en konisering där man tar bort yttersta delen av livmoderhalsen där cellförändringarna sitter så att det området inte utvecklas till cancer.
Det rör sig alltså inte om cancer och konisering är tillräckligt.