Frågor

Cancertumör i bröstet.

Är det vanligt att börja med cytostatica behandling före operation av bröstet. Betyder det att det är en svårare form av cancer.
Sedan är min undran. Jag läste att man inte har forskat på hur bröstcancer opererade har det efter dom 5 åren man går på kontroller. Tex. när man fått antihormoner under 5 år och sedan lider av en svårartad artros efter behandlingen. Operationen gjordes 2006. Antihormon behandlingen avslutades för 2 å sedan.

Svar

Ibland ger man cytostatika innan operationen. Det gör man t ex för att det är en viss typ av bröstcancer eller för att göra det lättare för operatören att få bort alla sjuka celler.
Man vet att behandling med aromatashämmare(en viss typ av antihormonell behandling) ökar risken för ledvärk och andra skelett/muskelsymtom samt osteopeni/osteoporos med risk för frakturer.