Frågor

Cancer i urinblåsan

Jag är för 1,5 år sedan opererad ( hyvling)för cancer i urinblåsan . Koll med cystoskopi i aug -23. Allt ua.
Nu har jag upptäckt blod i urin och lite försökt blod på papper sedan jag kissat. Är svårt att få kontakt med urologkliniken. Men försöker skriva o ringa. Vad finns det för behandling om jag fått återfall.???
Christina 80 år.

Svar

Hej!

Ja det finns behandling. Det är inte ovanligt att man behöver behandla flera gånger vid cancer i urinblåsan.
Hoppas att du får kontakt med din mottagning snart.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen