Frågor

Bröstcancer

Hej! Har behandlats för bröstcancer 2014. Enligt nya uppgift har nya riktlinjer börjat användas vid efterkontroller när behandlingstiden är avslutad.I den information jag fått från Karolinska står det att ”det inte finns några belägg för att rutinmässiga kontroller hos läkare eller sjuksköterska påverkar risk för återfall i sjukdomen”. ”Med bakgrund av denna information har vi på kliniken ändrat våra uppföljnings- och kontrollrutiner för patienter med bröstcancer”. ”Något allmänt behov bedöms inte finnas”. Istället erbjuds telefonkontakt en gång om året! Min fråga, var kan jag hitta information/studie som bekräftar denna nya riktlinje? Har letat på internet men inte funnit någon information om detta!

Svar

Det stämmer att det finns nya riktlinjer för uppföljning efter bröstcancer. Du kan läsa mer i vårdprogrammet för bröstcancer. Vi bifogar länken nedan

http://www.cancercentrum.se/samverkan/cancerdiagnoser/brost/vardprogram/gallande-vardprogram/18.-uppfoljning/

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen. Det går även bra att ringa oss 08-123 138 00. Det kan vara lättare att besvara frågor i en dialog.