Frågor

bröstcancer med utbredd skelettmetastasering

Hej!
Jag har bröstcancer med utbredda skelettmetastaser. Är ej opererad utan behandlas sedan 10 mån med T Letrezol och skelettstärkande dropp Zomenta. Ingen progress sedan behandlingen startade utan snarare en tillbakagång med sklerotisering av de lytiska metastaserna och något minskad aktivitet enligt MR. Så långt bra men nu har jag tagit blodprov med detta resultat: Hb 109% ( mars -18 127%)
EPK 3,4 10e12/L ( Nv 3,9-5,2) . B-EVF 34% ( Nv 39-46%) Nu blir jag jätteorolig och tror att min benmärg håller på att lägga av. Har sökt min doktor men hon är ledig i flera veckor o ingen annan vill svara.
Mitt hopp är att Zomentan kan orsaka de dåliga proverna men det är väl en önskedröm. Vad kan orsaken vara?
Vad finns för hjälp till detta??
Orolig 75 år

Svar

Hej!

Dina värden har gått ner marginellt och det kan även vara en tillfällighet. Men det stämmer att Zometa kan ge lågt blodvärde. Du behöver alltså inte vara orolig för att din benmärg håller på att lägga av.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen