Frågor

Bröstcancer

Jag har lite frågor angående bröstcancer

Vilken kan man bota?

Vilka undersökningar gör man?

Vilka sorter finns det? Och av dessa kan man bota

Svar

Hej!

Det går att bota all typ bröstcancer. Om man hittar sjukdomen i ett stadie där det går att bota och att man svarar bra på den behandling man får. Prognosen är mycket god för de allra flesta. . Men ibland går det inte trots bra förutsättningar. Vi vet inte allt om cancer.
De undersökningar man gör för att diagnosticera bröstcancer är mammografi och biopsier.

Det finns flera olika typer av bröstcancer. En del i diagnostiseringen är att ta reda på så mycket som möjligt om tumörens egenskaper och uttryck som man sedan kan rikta behandlingen mot.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen