Frågor

BRCA2

När en person är bärare av BRCA2 måste den då vara ärvt från antingen mamman eller pappan? Eller kan det vara så att ingen av föräldrarna är bärare, men däremot far-eller morföräldrar?

Svar

Ja, den måste vara ärvd från mamman eller pappan.