Frågor

Brännskada

Hej!
Jag undrar om det blir större påfrestning för huden att vid en gång råka bränna ett större område, t.ex. både armar och ben och nacke. Än att bara bränna nacken? Jag förstår att det blir fler hudområden som melanom kan uppstå på om man bränner stora ytor, men är det extra stor risk att hudens arvsmassa skadats om man har bränt stora områden än bara ett litet? Eller är det oavsett lika stor skada på arvsmassan som kan ha uppstått?

Svar

Hej,

Om man utsatts av solen så att man bränt sig många gånger ökar risken för malignt melanom speciellt om man fått brännskador av solen som barn. Malignt melanom utgår från de celler som bildar vårt kroppsegna pigment. Där ackumuleras de genetiska skador som solen ger upphov till i cellerna och därav kommer risken att öka med antal tillfällen(mer än ytan) som man bränt sig i solen.

Hoppas det var svar på dina frågor, du är välkommen att höra av dig till oss om du undrar något mer!

Vänliga hälsningar

Cancerrådgivningen