Frågor

Bot för långt gången, långsamt växande lymfom?

Innebär lågmalign lymfcancer i stadie 3 och/eller 4 alltid kronisk sjukdom eller finns det personer som fått botande behandling och blivit helt friska? Frågan avser en yngre person, ca 35 år.

Svar

Det är sällan det går att bota ett lågmalignt lymfom. I stadium tre eller fyra går det inte att bota utan sjukdomen får betraktas som kronisk.