Frågor

Blodprov

Hej,
Jag har fått följande blodprovssvar i samband med att jag är trött, matt, har värk i kroppen och smärta som flyttar sig. Skulle detta kunna tyda på någon cancer?
SR-B 31
CRP-P 51
Trombocyter-B 484
Laktatdehydrogenas (LD)-S 3.5
Lymfocyter 1.25 (tidigare värden 1.48, 1.07)
Bilirubin 28 och 19 inom en vecka

Tack

Svar

Hej!

Det går inte att uttala sig om vad dina symtom tillsammans med dina blodprovssvar beror på. Vi förmodar att du har kontakt med din läkare och att du följs upp av hen.
Generellt kan man säga att symtom som flyttar på sig inte beror på cancer.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen