Frågor

Blodcancer

Har sedan snart två år tillbaka mått mkt dåligt med buksmärtor. ilamående ,extrem trötthet , huvudvärk, dimsyn, ofta feber, ont i bröst o bröstrygg, värk i kroppen , stickningar , domningar, svullnad o rodnader runt halsen, klåda m.m. Har undersökts konternuerligt via min familjeläkare o även akut. Nyligen gjort MR helkropp utan fynd. Tidigare gjort gastroskopi, koloskopi , bronkoskopi, samt tagit blodstatus vid flera tillfällen. Proverna är oftast utan anmärkning med undantag av lågt hb och järnbrist men stabilt efter påfyllnad av järn. Pga så bred symtombild och inga fynd vid provtagning o undersökningar kommer vi ingenstans medan jag mår allt sämre. Kan det vara av värde med ett Benmärgsprov för att se om det kan finnas en förklaring där. Kan det vara Ngn typ av Hematologjsk sjukdom som ger dessa symtom.

Svar

Hej!

Hur man bör gå vidare i din utredning kan vi inte svara på. Det är en fråga som endast ansvarig läkare kan.
Du har verkligen en bred symtombild och vi förstår att du inte mår bra. Ändå visar inga undersökningar på några avvikelser förutom lågt Hb och lågt järnvärde. Det är ju såklart bra men det är alltid extra jobbigt att inte må bra men inte få svar på varför.
Vi rekommenderar att du tar upp frågan med din läkare angående hematologisk sjukdom. Be också att hen förklarar hur man tänker kring dina besvär och hur man ska gå vidare. T ex varför tror läkaren att du har ett lågt Hb?

Hoppas att detta svar kan vara till din hjälp.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen