Frågor

biverkningar vid hormonbehandling efter prostatacancer

Min man är opererad för prostatacancer 2012. PSA-värde icke mätbart fram till sommaren 2016 då PSA började öka varvid strålning 35 gånger genomfördes. Därefter påbörjades hormonbehanding med tabletter Bicalutamid Sandoz 150 mg och även Bicalutamid Fisher 150 mg (växlat mellan de två sorterna), Kort tid efter starten med tabletterna fick han besvär i munnen. Kändes inte riktigt som tandvärk men ömmade. Uppsökte då tandläkaren som inte hittade något fel men rotfyllde en tand som ev kunde ha en spricka i en gammal lagning. 2 månader efter behandlingen har han varit besvärsfri men nu har besvären börjat på samma ställe igen. Vår undran är om det kan biverkning av hormonbehandlingen. Tacksam för svar.

Svar

Hormonbehandling vid prostatacancer  brukar inte ge den typen av besvär. Om man får behandling med bifosfonater eller cytostatika kan det däremot påverka ens tandstatus.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen