Frågor

Behandling av adenocarcinom i lungan

Finns det fler än ett sätt att behandla adenocarcinom i lungan eller är det endast kemoterapi som används? Finns det vetenskapliga belägg för att undvika socker (allt sött) vid cancersjukdomar?

Svar

Icke-småcellig lungcancer (där adenocarcinom ingår) kan behandlas med operation, cellgifter och strålbehandling. Valet av behandling beror på patientens allmäntillstånd, tumörstadium, tumörens olika egenskaper etc.
Vi känner inte till någon studie angående att undvika socker.