Frågor

Återfall bröstcancer

Jag har förstått att överlevnaden är den samma vid bröstvevarande kirurgi, som när hela bröstet tas bort. Men att risken för lokalt återfall är större vid bröstbevarande operation. Samtidigt ökar risken för metastaser, har jag förstått, om man får ett lokalt återfall. Hur kommer det sig att överlevnaden då ändå är den samma? För metastaser dör man ju av, förr eller senare.

Svar

Hej!

Vi har varit i kontakt med en bröstonkolog som ger dig följande svar.

I de studier som gjorts när man började med bröstbevarande kirurgi kunde man i långtidsuppföljning inte se någon skillnad i dödlighet. En sak som man bör beakta är att i dessa studier ingick inte tumörer som var större än 2 cm. Numera tillåter man ju bröstbevarande kirurgi på betydligt större tumörer vilket ökar risken betydligt för lokalt återfall.  Om återfall uppstår blir det ju fråga om ny behandling, ofta ny kemoperiod och man tror ( kan inte säker veta) att detta kompenserar för den annars ökade risken för död i bröstcancer. En annan viktig sak att tänka på är att det tar många år att se skillnad i dödlighet när det handlar om bröstcancer- det går ju så bra för majoriteten av patienterna.

Hoppas att detta ger dig svar på din frågor och funderingar

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen