Frågor

Återfall av prostatacancer eller inte?

Gjorden en radikal prostataoperation år 2000. PSA provet var 6.1 före operation. Under åren 2000 tom 2008 var alla psa prov 0,00. Under åren 2009 tom april 2014 har psa provet sakta ökat från 0,06 till 0,21. I mars 2011 var provet 0,1 och då togs vävnadsprover kring området där prostatan funnits.Ingen cancer kunde upptäckas i dessa vävnadsprover. Nu i juli 2014 föreslår min läkare att jag skall strålas för att det troligen uppstått ett lokalt canceråterfall. Känner mig inte helt övertygad,och är lite orolig för eventuella biverkningar efter en sådan behandling. Har ni några synpunkter?

Svar

Eftersom PSA har ökat får man förmoda att det rör sig om ett återfall trots att det inte har gått att verifiera med ett vävnadsprov. Några synpunkter kring behandling kan vi inte ha men om du vill diskutera med en annan läkare kan du begära en second opinion. Tala med din läkare om det.