Frågor

Återfall AML

Anhörig som överlevt AML i 4 år men nu fått återfall.
Han väljer bort all slags behandling,
Hur länge kan man leva utan ngn beh❤️

Svar

Hej!

Hur länge man kan leva med en sjukdom utan behandling går inte att säga något om generellt. Den som bäst kan uttala sig om din anhöriges situation är hens läkare. Ingen kan säga exakt hur lång tid, för det beror på flera faktorer så som sjukdomens aggressivitets grad och personens allmänna tillstånd etc.

Det brukar vara möjligt att få ett samtal med läkaren även som anhörig om den som är sjuk tillåter det. Du kanske kan boka ett telefonsamtal via mottagningen hen tillhör.

Hoppas att detta svar ska komma till din hjälp. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning

Cancerrådgivningen