Frågor

Återfall

Var kan jag läsa hur vanligt det är att livmodercancer kommer tillbaka efter sex år.
Har varit cancerfri på mina kontroller.
Är det 20 procent som lever efter 10 år?
Beror det på vilket stadie cancer var i och om man fått efterbehandlingar.
Vad avgör dödligheten?

Svar

Hej,

om du önskar statistik kan du ta kontakt med Socialstyrelsen, cancer i siffror, via denna länk https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikamnen/cancer/

Livmodercancer är en sjukdom som brukar ge symtom i ett tidigt stadium, vilket gör att man oftast söker läkare i tid och därmed kan få en botande behandling. Risken att sjukdomen kommer tillbaka är störst under de första åren, varför man har tätare kontroller i början efter avslutad behandling. Kontrollerna glesas sedan ut och vanligen avslutas de efter fem år om inget tillkommit.

Det som avgör dödligheten är i vilket stadie man var i då sjukdomen upptäcktes dvs att man sökte vård då man fick symptom och hur sjukdomen behandlats.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen