Frågor

Ärftlighet

Min mor dog i gyncancer på Radiumhemmet år 2000. Jag vet inte vad hon hade för typ av tumör och jag är oroad över eventuell ärftlighet. Hur kan jag ta reda på detta?
Vänliga hälsningar

Svar

Hej,

du kan börja med att beställa en kopia av din mammas journal från journalservice, Karolinska universitetssjukhuset, så att du får reda på vilken typ av gynekologisk cancer din mamma hade: Begära ut patientjournal (karolinska.se) sedan kan du vända dig till mottagningen för klinisk genetik, Karolinska i Solna: Mottagning Klinisk genetik Solna (karolinska.se) för att höra om du har någon risk för ärftlighet.

Vänliga Hälsningar Cancerrådgivningen