Frågor

Är BT-beh. med T Aldactone efter op.livmodercancer farligt

Har op. livmodercancer o strålats för snart 3 år sedan. Är frisk enligt min gyn läk.
Aktuellt nu; jag behandlas på Vårdcentral för svårinställt högt blodtryck. Jag har fått insatt T Aldactone 50 mg. (en kombination till Lozartan + Tiazid-beh).
Jag har biverkningar såsom; ömma bröst och illamående och tolkar det som en ÖSTROGENEFFEKT.
Läste på Drug.line.se, att Aldosterone hämmar testosteron och ökar de perifera östrogen-nivåerna!, och att detta läkemedel anv även vid prostatacancer och vid anti-androgenbehandling
Jag har fått information om att undvika östrogenbehandling, men detta ÖKAR väl östrogen-nivåerna!!. FASS informerar inte något om ev. risker med Aldactonets östrogeneffekt eller biv. Känner oro och är mycket tacksam för svar på mina 4 frågor;
1)Hur höga östrogen-nivåer får jag av T. Aldactone 50 mg? (vid anti-androgenbeh. till män ges högre doser).

2)Eftersom livmodercancer är en östrogenberoende cancer undrar jag om denna blodtrycksbehandl. nu stimulerar kroppen till nya tumörer?

3)Skall jag kontakta min gynekolog för nytt återbesök och u.s.?

4)Vågar jag fortsätta med T.Aldactone?

Svar

Hej!
1,Blodtrycksbehandling vid prostatacancer är en studie där man ska undersöka hur stressrelaterade signalsubstanser kan påskynda tillväxt av tumörcellerna. I djurstudier har man sett att vanlig blodtrycksmedicin påverkar dessa signalsubstanser och minskar tumörtillväxten.Det har alltså inget med hormoner att göra.
2, Det man i en studie har sett är att kvinnor som ätit blodtrycksmedicin under flera år har en något ökad risk att få bröstcancer. Den studien är inte tillräcklig utan fler studier måste göras.
3, Det är väl bra att du får prata med din gynekolog.
4, Det är något som du får prata med din doktor om.