Frågor

Antihormonell behandling

Hej,

Jag har en fråga angående antihormonell behandling och kombinationsbehandling. Jag har uppfattat det som att unga kvinnor med hög återfallsrisk numera ofta ges zoladex. Men vad är det som avgör om det kombineras med tamoxifen eller exemestan samt vilket anses vara mest effektivt i att förebygga återfall? Som jag förstår är detta lite nytt varpå det är svårt att hitta helt tydliga riktlinjer på nätet ännu.

Jag undrar också hur länge man kan vänta med att påbörja antihormonell behandling efter avslutad cytostatika- dvs utan att riskera att menscykel och hormonproduktion kommer igång igen.

Mvh Linda

Svar

Det vanliga är att man behandlar unga kvinnor med Zoladex och Tamoxifen. Tamoxifen är verksamt både för kvinnor innan och efter klimakteriet. Däremot ska man inte använda aromatashämmare till kvinnor som inte har kommit klimakteriet. Val av behandling sker alltså på individuell nivå och avgörs utifrån flera faktorer. Du ska givetvis fråga din läkare vad som gäller för dig.