Frågor

Äggstockscancer

Tar man inte längre CA125 i samband med återbesökskontroller efter äggstockscancer ?

Svar

Analysen CA125 tas rutinmässigt i samband med kontroller av äggstockscancer om man haft förhöjning av detta värde från början. En del tumörer avger inte detta ämne.