Frågor

Adenomyomatos vs malign tumör I gallblåsan

Jag utreds för cancer I gallblåsan. Jag undrar hur man ser skillnad på den godartade tumören adenomyomatos och en elakartad tumör? Har gjort ultraljud med kontrast och med färgdoppler. Där utlåtandet följer ”förtjockningen av gallblåseväggen som beskrevs vid DT buk från 2022-06-21 och mäter då 0,7 cm mäter vid dagens undersökning 1,7 cm och är ej helt typiskt utseende för adenomyomatos. Således progress av vaskulariserade väggfasta förändringen i gallblåsan.” Nu undrar jag om adenomyomatos vaskulariserar sig? Gjorde nyligen en ny DT I fyrfas men fortfarande vet dom inte säkert vad detta är för något. Inväntar nu kallelse till MR.

Svar

Hej!

Det kan vara svårt att skilja en godartad förändring från en malign. Man brukar göra så att man tar en ny röntgen och se om förändringen har tillväxt eller ändrat sig. Det som till sist ställer diagnosen är ett vävnadsprov, en biopsi. Då kan man i mikroskopet  avgöra vad det är för celler.
Bra att du ska få göra en komplettande MR. Man vill säkert göra en noggrann kartläggning innan man beslutar sig för att eventuellt ta en biopsi.

Hoppas att svaret kommer till din hjälp. Du är alltid välkommen att höra av dig igen. Det går även bra att ringa. Ibland kan det vara lättare att svara på frågor i en dialog.

Med vänlig häsning

Cancerrådgivningen