Frågor

Adenocarcinom in situ i lunga

Hej! Önskar svar på dessa frågor angående adenocarcinom in situ i lunga.
1. Är det mer allvarligt i lunga än andra organ, trots att lobektomi är gjord?
2. Enligt journalanteckning vill man påstå att denna kan uppstå genom trauma mot revben – är det ens möjligt att få cancer av det??
3. Enligt bl a läkarboken finns risk för metastasering trots operation – stämmer det?

Tacksam för svar från orolig mor…

Svar

Hej,

cancer in situ innebär att cancercellerna enbart finns lokalt och inte har hunnit tränga in i vävnaden/”fått fäste”. Cancer in situ visar hellre inga tecken på spridning till andra organ. Då cancer är många olika sjukdomar går det inte riktigt att jämföra med om det är allvarligare i lunga än cancer in situ i andra organ. Men fördelaktigt att man upptäckt lungförändringen så tidigt och gjort en lobektomi. Risken för spridning minskar ju tidigare cancern upptäcks och behandlas.

Cancer kan inte uppstå genom ett trauma. Möjligen att man  upptäcker cancer som ett bifynd i samband med att man kontrollerar ett trauma.

Hoppas att detta är svar på dina frågor. Du är alltid välkommen att kontakta oss igen om du har fler funderingar eller behöver stöd. Det går även bra att ringa oss på telefon 08-123 138 00.

Vänliga hälsningar Cancerrådgivningen