American Urological Associations 2023

av Linda Dey, 28 april - 1 maj 2023

Tack vare Radiumhemmets reseanslag fick jag möjlighet att presentera min abstrakt Long-term follow-up in robot-assisted female cystectomy: An international multi-center study på amerikanska konferensen, AUA 2023 i Chicago.

Som doktorand var detta väldigt roligt och lärorikt att få delta i en internationell konferens. Det var även väldigt givande att få lyssna på intressanta sessioner och att träffa flera förebilder inom urologin. Det var värdefullt för mig att få presentera min forskning både vid en postersession och ge en muntlig presentation med Power Point. Under min postersession fick jag möjlighet att besvara deltagarnas frågor och berätta mer om vårt forskningsprojekt vilket var väldigt givande för mig som doktorand. AUA Chicago 2023 innehöll ett brett vetenskapligt program som omfattade både maligna och benigna sjukdomar som var väldigt lärorikt. Förutom den vetenskapliga delen, hade konferensen en mångsidig industridel som var väldigt intressant eftersom marknaden ser annorlunda ut i USA jämförelsevis med Europa/Sverige. Det var intressant att få veta hur de arbetar och vilka läkemedel de kan erbjuda sina patienter. Konferensen erbjöd även dagliga sessioner av innovativ kirurgisk teknik som man kan kunde lyssna på. Vid flera bås/montrar fanns det även möjlighet att prova nya instrument och verktyg.

Det vetenskapliga innehållet var väldigt intressant och omfattande, eftersom jag forskar inom urinblåscancer var min huvudsakliga fokus på blåscancer (vänlig se Certificate of Credit). Jag kunde delta i flera blåscancersessioner om både icke-invasiv och invasiv blåscancer under hela konferensen. Jag medverkade även på sessioner om njurcancer, penil och testiscancer samt benign prostatahyperplasi. En av de mest intressanta abstrakten var ”Pathologic Downstagning Rate and Predivitive Biomarker Exploration in Patients with Biopsy -Proven Clinically Node Positivte Bladder Cancer Undergoing Chemotheraphy Followed by Radical Cystectomy” som utvärdera kemoterapi och lymfkörtel respons efter radikal cystektomi.

Framtida samarbeten:
Eftersom jag fick möjligheten att medverka och presentera min abstrakt på AUA, fick jag även möjligheten att träffa mina gamla/nya kollegor från Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York och University of Southern California, Los Angeles som vi har ett forskningssamarbete med. På grund av covid pandemin har jag inte haft möjlighet att träffa mina nya kollegor och detta var ett utmärk tillfälle att äntligen få träffa kollegor som man har haft ett forskningssamarbete med via Zoom i 3 års tid. Personligen anser jag att kommunikationen och framtida samarbete underlättas och förenklas när man har haft möjlighet att träffa sina kollegor från andra institutet/universitet och inte enbart via Zoom. Under konferens kunde vi alla träffas för ett möte och enklare diskutera om hur vi ska gå vidare med våra pågående projekt samt planera för framtida projekt.

Betyg: 4.5/5
Jag vill tacka Radiumhemmets Reseanslag för att jag fick möjligheten att medverka på AUA 2023