Resuméer från tidigare resor

Här hittar du resuméer från kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning

Radiumhemmets Forskningsfonder beviljar varje år reseanslag för forskningsanknutet deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning. Här kan du ta del av reserapporter i form av resuméer av det vetenskapliga innehållet från ett antal tidigare resor.