Reseanslag

Radiumhemmets Forskningsfonder lämnar bidrag till forskare och doktorander för deltagande i kurser och kongresser inom klinisk cancerforskning

Anslag kan beviljas för

  • aktivt deltagande i vetenskapliga kongresser under förutsättning att abstract är inskickat
  • deltagande i kurser, till exempel ESTRO, ESMO, ESH och FEBS Immunology
  • ordförandeskap vid session/workshop eller inbjuden som föreläsare
  • virtuella konferenser under förutsättning att abstract är inskickat.

Sökanden ska företrädesvis ha sin arbetsplats i anslutning till Region Stockholm och/eller Karolinska Institutet.

Beslut om reseanslag fattas av en resenämnd utsedd av respektive fonds styrelse.

Ansökan

Ansök senast den 1 mars, 1 juni, 5 september respektive 1 december.

Ansökningssystemet är tillgängligt för registrering tre månader före sista ansökningsdatum. Systemet är öppet för registrering fram till klockan 24.00 ovanstående datum.

Du registrerar din ansökan i ansökningssystemet och mejlar sedan den underskrivna ansökan till ansokan@rahfo.se. Om du beviljas reseanslag skickar du den ekonomiska redovisningen till oss inom en månad efter avslutad resa. Här hittar du de fullständiga anvisningarna för reseanslag

Sök reseanslag