Forskningsanslag 2022

Under 2022 har Radiumhemmets Forskningsfonder beviljat 54 miljoner till forskningsprojekt med fokus på specifika cancerdiagnoser, ökad kunskap om tumörers egenskaper samt cancerprevention, förbättrad diagnostik och behandling.