Forskning pågår

Möt några av de 184 forskare vi stödjer

Här möter du några av de forskare som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer just nu. Gemensamt för dem alla är att forskningen sker i nära anslutning till sjukvården och att de vill nå resultat som inom en nära framtid kommer cancerpatienter till nytta – så kallad klinisk patientnära cancerforskning.