Vill hitta nyckeln till den mest optimala behandlingen för varje patient 

– Vi studerar om kirurgi vid äggstockscancer har hittills okända sidoeffekter. Målet är att hitta nycklar som hjälper oss avgöra om en patient är betjänt av att opereras eller inte, säger Sahar Salehi, kirurg och forskare vid Karolinska Institutet.

Äggstockscancer behandlas traditionellt med cellgiftsbehandling och kirurgi där all synlig cancer tas bort. Men ett oväntat bifynd från tidigare forskning väckte frågan om alla patienter verkligen har långsiktig nytta av kirurgisk behandling för sin sjukdom. 

– Högst oväntat visade vi i ett unikt populationsbaserat material att överlevnaden inte förbättrades utan tvärtom, försämrades, när andelen radikalt opererade patienter ökade. Frågan vi ställer oss är vad själva operationen har för inverkan på cellmolekylär nivå? Siktet är inställt på att kunna ge varje patient den mest optimala behandlingen för sin sjukdom, berättar Sahar Salehi. 

Känt sedan länge är att den inflammation som kirurgi ger upphov till kan verka på två olika sätt. 

– Inflammationen kan vara bra för cancerpatienten eftersom den bildar en miljö som gör att cancercellerna får svårare att dela på sig och metastasera. Men, inflammationen kan även ge en pro-metastatisk miljö och därmed vara positiv för cancercellernas förmåga att sprida sig. Vi vill finna svaret på hur kirurgin påverkar äggstockscancercellerna och deras mikromiljö. 

Sahar Salehi, kirurg och forskare vid Karolinska Institutet. 

Annat spår 

Ett annat av Sahar Salehis forskningsspår utgår från en klinisk databas med samlat vävnadsmaterial från alla patienter som opererats för äggstockscancer i sjukvårdsregion Stockholm-Gotland under en tioårsperiod. 

– Här handlar det om att söka efter skillnader i tumörens mikromiljö mellan långtidsöverlevare och korttidsöverlevare. Kliniskt sett kan patienterna se exakt likadana ut, vara i samma ålder, ha exakt samma tumör i mikroskopet och ha behandlats enligt samma protokoll. Ändå är det vissa som dör väldigt tidigt medan andra lever mycket länge och botas. Frågan är varför? 

Fler nycklar 

Om forskargruppen hittar en skillnad i mikromiljön mellan kort- och långtidsöverlevare, vilket mycket tidiga resultat kan indikera, är nästa steg att validera fyndet. På sikt är förhoppningen att kunna använda skillnaden som biomarkör för att prediktera korttidsöverlevnad.  

– Vi vet idag att det finns en subgrupp av patienter som far illa av kirurgisk behandling. Poängen med vår forskning är att hitta nycklar som kan hjälpa oss bestämma om vi ska operera en patient eller inte. Det övergripande målet är att varje kvinna med äggstockscancer ska få den mest optimala behandlingen för just sin sjukdom, säger Sahar Salehi. 

Text: Anette Bodinger Larsson. Foto: Gustav Anestam.