Så många som möjligt ska få en så bra återhämtning som möjligt

Hur kommer man tillbaka till ett ”normalt” liv när man behandlats för matstrupscancer? Det är utgångspunkten för Pernilla Lagergrens forskning som fokuserar på patienter med matstrupscancer och deras återhämtning efter genomgången sjukdom.

Varje år diagnostiseras omkring 400 personer i Sverige med matstrupscancer, en smygande sjukdom som inte ger tydliga symtom förrän sent i förloppet. Därför har sjukdomen ofta gått ganska långt när patienten söker vård. För att ha chans till bot krävs en omfattande operation då nästan hela matstrupen och en del av magsäcken tas bort. Resterande del av magsäcken används som en ny matstrupe.

– Min forskning är inriktad på vilka faktorer som påverkar patienternas återhämtning efter behandling. Vi utgår från patientens perspektiv och arbetar med patientrapporterade utfallsmått, det innebär att patienten själv talar om hur den mår genom att besvara enkäter och intervjufrågor, berättar Pernilla Lagergren, professor i kirurgisk vårdvetenskap vid Karolinska Institutet.

Syftet är att kunna skapa en mer skräddarsydd uppföljning med särskilt fokus på att hitta vilka patienter som är i större behov av stödinsatser.

– Vi analyserar olika faktorer som kan spegla något om framtiden. Om patienten till exempel har fått komplikationer är det större sannolikhet att drabbas av problem som kvarstår under längre tid. Då är det viktigt att vara mer observant på dessa patienter i uppföljningen efter behandlingen.

Flera spår

Forskargruppen söker även efter faktorer som kan vara stärkande för återhämtningen. Ett projekt handlar om hur fysisk träning påverkar återhämtning, ett annat om mental inställning och ytterligare ett om hur närstående kan stötta och stöttas.

– Man kan inte tänka sig frisk, men vi har sett att personer med en optimistisk läggning lever lite längre än de med en mer dyster framtidssyn. Här öppnas möjligheter för att ge patienter med negativ framtidstro ett skräddarsytt psykologiskt stöd som kan förbättra deras prognos.

För framtiden skulle Pernilla Lagergren gärna se en ännu mer individanpassad behandling och behovsstyrd eftervård av matstrupscancerpatienter.

– Det har hänt mycket på området under senare år, såväl behandling som omhändertagande och uppföljning har blivit bättre. Idag har de flesta patienter en kontaktsjuksköterska med sig under sin sjukdomsresa. Det är ett stort steg framåt, men det finns mycket kvar att göra. Vi vill hjälpa så många patienter som möjligt till en så bra återhämtning som möjligt.

Text: Anette Bodinger Larsson. Foto: Gustav Anestam.