Vi söker: Vetenskaplig koordinator för strålterapiforskning

Nu söker Radiumhemmets Forskningsfonder en vetenskaplig koordinator till ny satsning på strålterapi.

Koordinatorns uppdrag är att samordna vår satsning inom strålterapiforskning på Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, KCCC, Stockholms universitet, KTH och andra strålterapeutiska organisationer inom Region Stockholm samt med industripartners.

I uppdraget ingår att inom området strålterapi:

 • utarbeta en strategisk plan för området strålterapi samt planera för en workshop under 2024
 • inventera, samordna och bidra till vidareutveckling av forskningsinfrastruktur för att stödja preklinikers och klinikers kunskapsutveckling och forskningsmöjligheter inom strålterapifältet inklusive strålningsbiologiska och precisionsmedicinska aspekter samt dessutom samverka med andra discipliner inom onkologin
 • medverka till eventuella nyrekryteringar med expertis inom klinisk och translationell radioterapi samt inom molekylär strålnings- och tumörbiologi
 • medverka till att vetenskapligt och tematiskt samordna utbildningsinsatser inom strålningsbiologi och strålterapi
 • samverka med industripartners, strålterapiavdelningar och andra akademiska noder i Sverige och internationella miljöer med aktivitet inom strålterapiområdet.

Önskvärd profil

Vi ser gärna att den sökande:

 • har dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk kompetens inom området strålterapi motsvarande minst docentkompetens
 • har kunskap om den prekliniska och kliniska verksamheten inom strålningsbiologi/strålterapi vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och KCCC samt dessutom kan visa på delaktighet inom ett eller flera av dessa områden nationellt och internationellt
 • har erfarenhet av projektledning inom akademin avseende projekt med strålterapeutisk inriktning eller motsvarande och då framför allt vid Karolinska Institutet eller Karolinska Universitetssjukhuset inklusive ekonomiska och administrativa funktioner
 • har starkt intresse och förmåga för samverkan med omgivande samhället såsom exempelvis med industrin
 • kan omsätta vision och mål i handling som leder till förändring
 • är kommunikativ, samarbetsinriktad, engagerande och lyhörd
 • har erfarenhet av att framgångsrikt utveckla forskningsmiljöer.

Tjänsten är en tidsbegränsad deltidsanställning med tillträde så snart som möjligt. Anställning är vid Radiumhemmets Forskningsfonder i Stockholm. Lönesättning och övriga villkor förhandlas vid tillsättning. Urvalet av sökande kommer ske på CV som belyser punkterna ovan (max 5 sidor inklusive två referenser) samt aktuella vetenskapliga publikationer där strålterapi-relaterade arbeten markerats.

Sista ansökningsdag är den 11 februari 2024. Ansökan skickas till ansokan@rahfo.se.

Vid frågor kontakta generalsekreterare Karin Friman, karin.friman@rahfo.se/08-545 425 53, eller vetenskaplig sekreterare Anders Ullén, anders.ullen@ki.se.