Unik nationell forskningsplattform för kolorektalcancer

Kolorektalcancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen. Nu har en ny forskningsplattform skapats med målet att förbättra vården och prognosen för patienter med kolorektalcancer.

Trots förbättrade behandlingsmetoder är kolorektalcancer (tjock- och ändtarmscancer) en av de vanligaste orsakerna till cancerrelaterade dödsfall. Anna Martling, överläkare och professor vid Karolinska Institutet, har nu med sin forskargrupp skapat en unik forskningsplattform med nationell täckning.

Resurs för obesvarade forskningsfrågor

Forskningsplattformen utgörs av en databas som kopplar samman det Svenska kolorektalcancerregistret med Svenska Cancerregistret och flera andra nationella hälso-, sjukvårds- och sociodemografiska register. Den nya forskningsplattformen har fått namnet Colorectal Cancer Database Sweden (CRCBaSe) och gör det möjligt för cancerforskare att besvara frågor som tidigare inte har kunnat adresseras.

I forskningsplattformen samordnas olika sorters data och material med styrkorna i de svenska hälsovårdsregistren. Därmed skapas nästintill obegränsade möjligheter för ytterligare studier rörande epidemiologiska samband, signalvägar och biomarkörer.

Plattformens betydelse

Tack vare plattformen kan datadriven life science och precisionsmedicin vidareutvecklas. Vilket är en förutsättning för att kunna förbättra prevention, diagnostik och prognos för patienter med kolorektalcancer.

Plattformen kommer att fungera som en nationell datadriven forskningsresurs för många år framöver. I dagsläget innefattar databasen omkring 110 000 personer som diagnostiserats med kolorektalcancer och deras förstagradssläktingar (föräldrar, syskon och barn) samt sex slumpvis valda kontroller från befolkningen och deras släktingar. Plattformen kommer även att berikas med genetisk information från ett par pågående studier. På så sätt skapas möjligheter för fortsatt spjutspetsforskning inom fältet.

Foto: Andreas Andersson.


Du kan läsa mer om plattformen här: artikel publicerad i Acta Oncologica

Forskningsplattformen CRCBaSe har skapats med stöd från Radiumhemmets Forskningsfonder.