Radiumhemmets Forskningsfonder

Under 2019 har fonderna beviljat 78 mkr till patientnära cancerforskning

Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer forskningsprojekt inom bl a bröstcancer, lungcancer, gynekologisk cancer, malignt melanom, kolorektal cancer, sarkom och leukemi.

Stöd ges till flera projekt som syftar till förbättrad diagnostik och behandling samt ökad kunskap om tumörers egenskaper. Fonderna har dessutom avsatt 20 miljoner kronor för att i samverkan med Karolinska Institutet fortsätta utvecklingen av ett program för individualiserad cancerbehandling, Personalised Cancer Medicine, PCM, samt vidare ge infrastrukturstöd till cancerforskning på Bioclinicum och Centrum för kliniska cancerstudier (CKC) vid Nya Karolinska i Solna.