Symposium – hur påverkas fertilitet och graviditet när cancer drabbar unga?

Den 19–20 december anordnas det fjärde årliga symposiet om fertilitetsbevarande vid cancer, på Karolinska Sjukhuset. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla, varmt välkommen!

Det går bra att delta den ena eller båda dagarna och så här ser programmet ut i stora drag:

  • 19 december klockan 13–17
    Tema fertilitetsbevarande – aktuell forskning, utmaningar och potential
  • 20 december klockan 9–17
    Tema cancer hos unga – cancer under graviditeten och fertilitetsbevarande ur patientens perspektiv

Här hittar du symposiets program

Symposiet vänder sig till såväl kliniker och forskare som patienter och övriga intresserade. Föreläsningarna under dag ett och på förmiddagen dag två hålls på engelska.

Plats: Sune Bergströms Aula J3:07, Nya Karolinska Sjukhuset.

Lunch och fika ingår och du anmäler ditt deltagande till hanna.nilsson@ki.se.

Symposiet anordnas gemensamt av Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset under Laboratory of translational fertility preservation som Radiumhemmets Forskningsfonder stödjer.