Radiumhemmets Forskningsfonder

Skänk aktieutdelning skattefritt

Som privatperson eller ägare av fåmansbolag kan du skänka din aktieutdelning till Radiumhemmets Forskningsfonder utan avdrag för skatt

En tusenlapp som skulle gett dig 700 kronor efter skatt blir 1 000 kronor som bidrar till livsviktig cancerforskning.

Läs mer om att skänka din aktieutdelning